تولیدات فناورانه (دانش بنیان)

سنسور گاز :

شرکت فراز تجهیز الوند پس از شناخت نیاز صنایع کشور و بررسی میزان ارز بری برای واردات فناوری پیشرفته مانند تجهیزات اندازه گیری بویژه سنسورهای گاز با دقت بالا تحقیقات وسیعی در حوزه فناوری های پیشرو انجام داد که در این راستا موفق به اختراع بیش از 40 نوع محصول فن آورانه نانوحسگر پایه پلیمری و فریتی برای تشخیص انواع گاز با غلظت های مختلف گردیده است.

از ویژگی های این نوع سنسورها میتوان به محدوده کار وسیع در دماهای مختلف و همچنین توانایی شناخت غلظت های ناچیز گاز حتی در برخی موارد کمتر از 20ppm اشاره کرد که این پیشرفت در سطح جهان به عنوان رکورد جدید حساسیت پذیری شناخته شده است که طی مقالات علمی در مجلات معتبر سنسور به چاپ رسیده است.


تجهیزات اندازه گیری (سخت افزار) :

در فرآیند تحقیق و پژوهش پروژه های نانو کارشناسان به این نتیجه رسیدند که برای خودکفایی کامل در این زمینه نه تنها باید در زمینه ساخت نانوحسگر بلکه در ساخت تجهیزات تست این پروژه نیز به خودکفایی رسیده تا کل مراحل تحقیق، طراحی و ساخت را بتوان در داخل کشور انجام داد. این تفکر باعث گردید سخت ترین موانع در مسیر  رسیدن به هدف پیش روی پژوهشگران جوان و پرتلاش این شرکت در هم شکند و با عبور از این موانع برگ زرین دیگری به افتخارات علمی کشور اضافه گردد. در حوزه سخت افزار این شرکت در همکاری با مراکز دانشگاهی توانست با تولید سخت افزار آزمایشگاهی تست سنسور برای تست همزمان نانوحسگر برای اولین بار در کشور به دانش فنی ساخت این تجهیزات دسترسی پیدا کند.

تجهیزات اندازه گیری (نرم افزار):

با توجه به ساخت سخت افزار مورد نیاز برای آزمایشگاه ساخت حسگر توسط این شرکت، نیاز به تولید نرم افزار اختصاصی برای تکمیل سامانه تست احساس می‌شد. بر این اساس شرکت فراز تجهیز الوند با طراحی و تولید نرم افزار سامانه تست توانست چرخه کامل تولید این محصول استراتژیک را برای اولین بار در داخل کشور تکمیل کند تا با این کار برای پیشرفت آزماشگاه های تست سنسور کشور ریل گذاری مناسبی انجام گردد و گام کوچکی باشد در راستای پیشرفت میهن عزیزمان.