استخدام:

از جوانان خلاق و علاقه‌مند به شرکت در پروژه‌های پژوهشی و آزمایشگاهی دعوت می‌شود برای استخدام در رشته‌های ذیل در مقطع کارشناسی ارشد آقا و خانم روزمه خود را به ایمیل شرکت به آدرس job@ftaindustry.ir ارسال فرمایند.


فرصت های شغلی تا آخر مرداد 1400: (پایان یافت)

  • مهندس مکاترونیک: گرایش طراحی ربات و سیستم های مکاترونیکی 2 نفر مابقی گرایش ها 1 نفر
  • مهندس برق: گرایش الکترونیک، قدرت و کنترل 1 نفر
  • مهندس شیمی: شیمی معدنی، نانو شیمی 1 نفر

فرصت های شغلی تا آخر آبان 1400:

  • مدیر داخلی: رشته مدیریت کلیه گرایش ها دارای حداقل 5 سال سابقه کار 1 نفر آقا
  • مدیر فروش: دارای حداقل 1 سال سابقه کار 1 نفر آقا و خانم